GDPR

Soukromí

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Naše webové stránky lze obvykle používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy, pokud je to možné, dobrovolně.

Příjemce

Vaše osobní údaje zpracováváme za podpory zpracovatelů, kteří nás podporují při poskytování služeb (např. webhosting). Tito zpracovatelé se zavazují k přísné ochraně vašich osobních údajů a nesmí zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem, než je poskytování našich služeb. Vaše osobní údaje budou předány pouze typickým poskytovatelům obchodních služeb, jako jsou banky (v případě převodů na vás), daňoví poradci (pokud se objevujete v našem účetnictví), poskytovatelé přepravních služeb (v případě zásilky k vám), atd.

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste udělili. Zákonnost zpracování osobních údajů až do odvolání není odvoláním dotčena. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě námitky již nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy.

Menu

Používáme soubory cookies

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.